За пълна функционалност е необходимо да влезете с акаунта си или да се регистрирате!
РегистриранеВход
Актуална новина
Към новини
Полезна информация
От 1 юли 2022 г., властите в Румъния стартират електронен мониторинг на превозваните стоки в страната
Държави:Румъния
02.07.2022 08:12

ЗА МОМЕНТА НЯМА ДА СЕ ПРИЛАГА ДО 1 ОКТОМВРИ

От  юли 2022 г., властите в Румъния стартират електронен мониторинг на превозваните стоки в страната чрез системата RO e-Transport. Всички превози на зеленчуци, плодове, алкохолни напитки, цимент, дрехи, обувки и др. определени като високорискови от румънските власти следва да бъдат регистрирани в системата RO e-Transport с цел по-добра събираемост на данъци и противодействие на сивата икономика.


Със заповедта можете да се запознаете ТУК.

След регистрация, превозът автоматично ще получи уникален ITU код, който превозвачът трябва да съхранява през целия период на курса в електронен или физически формат. В системата задължително се отчитат сделки за внос или износ DVI (митническо освобождаване за превоз); за продукти с висок финансов риск посочен в DVE (митническа декларация за износ); вътрешни за румънския пазар покупки на стоките обявени за високорискови продукти. В системата трябва да се регистрират и всички транзитни курсове, които превозват изброените стоки.

Уведомяването за превози на стоки в системата RO e-Transport трябва да се направи преди влизане на румънска територия. 

Системата позволява данните да се променят само преди потеглянето им към Румъния или до началото на транспортната операция от мястото на заминаване в Румъния.

Всички собственици на превозни средства над 3,5 т и натоварени с 500 кг обща брутна маса от стоките, които са категоризирани следва да регистрират курса си в RO e-Transport. Това важи и за  превозите с обща стойност на товара над 10 000 леи.

Системата започва работа от днес, но под натиска на бизнеса в Румъния, санкции ще се налагат от 1 октомври 2022 г.

За нарушителите са предвидени глоби от 10 000 до 50 000 леи за физически лица и от 20 000 до 100 000 леи в случай на юридически лица плюс конфискация на недекларираните стоки.

Правителството при е и изменение което удължава срока за налагане на санкции до 1 октомври 2022 г. с което можете да се запознаете ТУК.


Презентация на RO-eTransport - eTransport

Румъния ще наблюдава автомобилния транспорт на стоки с висок фискален риск.

На 8 април тази година румънското правителство одобри проекта за извънредна наредба, предложена от Министерството на финансите, която установява прилагането на интегрираната електронна система RO e-Transport за наблюдение на автомобилния транспорт на стоки с висок фискален риск. Системата ще следи в реално време движението на стоки с висок фискален риск на територията на Румъния, както следва: транспорт на закупени и доставени стоки вътре в Общността, транспорт на стоки, подлежащи на митнически операции, транспорт на стоки между две локации, разположени на национална територия.

„Намаляването на укриването на данъци е една от целите, които съм си поставил тази година. Румънците трябва да се възползват от публични инвестиции и по-добър стандарт на живот, подкрепен от най-ефективното събиране на данъци и мита. Прилагането както на радар за стоки, RO e-Transport, така и RO e-Invoice са мерки за предотвратяване и намаляване на укриването, които ще докажат своята ефективност за кратко време“ , подчерта г-н Адриан Качиу, министър на финансите.

Системата RO e-Transport включва ИТ модули за управление на товарни превози, които ще генерират уникални регистрационни кодове за всеки транспорт, елементи за взаимно свързване с камери и други специфични устройства за наблюдение на пътния трафик и софтуерни компоненти за интегриран анализ на данни. Системата ще използва данни и информация, съхранявани на ниво публични институции или органи с отговорности в областта на автомобилния транспорт и ще бъде свързана с други съществуващи информационни системи на ниво Министерство на финансите, Националната агенция за фискална администрация или Румънска митническа служба.

По този начин ще стане задължително предварителното деклариране на данните, свързани с автомобилния транспорт на стоки с висок фискален риск, в зависимост от вида на операцията, бенефициента или, според случая, доставчика в Румъния. Те ще бъдат валидни за предварително определен период от датата на започване на превоза, като системата ще позволява промяна на декларираните данни до влизане на територията на страната или до стартиране на превозното средство.

По изключение, в случай на стоки с висок фискален риск, които са обект на вътреобщностни транзакции, които се разтоварват временно на румънска територия, задължението за деклариране на данните в RO e-Transport система е на депозитаря.

Категориите превозни средства и високорискови стоки, превозвани по шосе, които ще бъдат наблюдавани, както и процедурата за кандидатстване на системата за е-транспорт на RO ще бъдат определени по-късно със заповед на председателя на Националната агенция за фискална администрация, съответно със съвместна заповед на председателите на агенцията Националната администрация на фискалната администрация и Румънската митническа служба.

Системата за електронен транспорт на RO, чрез управляваните от нея механизми, ще има важен принос за намаляване на разликата в ДДС, чрез наблюдение на извършваните превози със стоки с висок фискален риск, с цел облагане на търговските сделки и увеличаване на приходите в държавния бюджет ..

Източник: УНТРКъм новини