За пълна функционалност е необходимо да влезете с акаунта си или да се регистрирате!
РегистриранеВход
Актуална новина
Към новини
Международни новини
Европейската комисия призовава Дания да отмени закона, ограничаващ времето за паркиране на камиони
Държави:Дания, Европейски съюз
15.06.2021 23:53
Европейската комисия призова датските власти да премахнат ограничението за паркиране на камиони за периоди, по-дълги от 25 часа.

Припомняме, че Дания въведе тези ограничения на 1 юли 2018 г., като законът е насочен както към публичния, така и към частния паркинг. „ Радвам се, че намерихме начин за борба с номадизма предвид настоящите проблеми, пред които е изправена международната транспортна индустрия “, каза Оле Бирк Олесен, датският министър на транспорта.
ЕК призова датското правителство да отмени това дискриминационно ограничение, което нарушава свободата на услугите в рамките на Съюза.

Според официално изявление, издадено от властите в Брюксел, Европейската комисия твърди, че " този срок засяга главно транспортни оператори, преминаващи транзитно през Дания, което представлява дискриминация въз основа на националност и е незаконно съгласно Договорите на ЕС" .

Освен това ограничението ще направи невъзможно спазването на разпоредбите на ЕС относно времето за почивка и работното време за шофьорите на камиони. Следователно това ще има отрицателно въздействие върху пътната безопасност.

Според Европейската комисия датската мярка ограничава свободата на предоставяне на услуги, гарантирана от законодателството на ЕС в областта на автомобилните превози ( Регламент (ЕО) № 1072/2009 ), тъй като създава пречки за чуждестранните превозвачи, извършващи международни операции.

Тъй като тези превозвачи нямат оперативен център в Дания, те трябва постоянно да използват местата за паркиране, за да извършват своите дейности и да спазват задълженията на ЕС по отношение на времето за шофиране и почивка “, отбелязват още европейските власти.


Ето защо ЕК счита, че датското законодателство не е подходящо в случая, нито е пропорционално на общите цели на Съюза и че срокът, наложен от датчаните, „нарушава свободата на превозвачите да предоставят транспортни услуги и представлява неоправдана непряка дискриминация“.

Датските превозвачи също не са съгласни с новите мерки.

„ Новите разпоредби не зачитат реалността на международния транспорт и на практика ще доведат до намаляване на броя на превозите от / до Дания “, каза Майкъл Сване , представител на Dansk Industri Association (danskindustri.dk).

Съгласно законовите разпоредби Дания разполага с два месеца, за да представи своите становища пред Комисията . След това Комисията може да реши дали да приеме или отхвърли представеното становище. Комисията може също да реши да заведе въпроса пред Съда на ЕС.

Източник: trans.INFO
Към новини