За пълна функционалност е необходимо да влезете с акаунта си или да се регистрирате!
РегистриранеВход
Актуална новина
Към новини
Информация от ИААА
ВАЖНО!!! УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ НА ADR
Държави:България, Европейски съюз
27.04.2021 23:31
на Вниманието на управителите на учебните центрове за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари:

Относно: Удължаване на срока на валидност на свидетелство на водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари във връзка с Многостранно споразумение М 333.

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с подписано Многостранно Споразумение M 333 за удължаване на сроковете на валидност на свидетелство на водач на МПС за превоз на опасни товари, Ви уведомявам за следното:
Съгласно Многостранно споразумение M 333 в съответствие с раздел 1.5.1 от ADR Свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари чрез дерогация от разпоредбите на първа алинея от 8.2.2.8.2 от ADR всички свидетелства за обучение на водачи, чийто срок на валидност изтича между 1 март 2020 г. и 30 септември 2021 г., остават валидни до 30 септември 2021 г. Сертификатите трябва да бъдат подновени, ако водачът може да докаже, че е посетил курс за опреснително обучение в съответствие с 8.2.2.5 от ADR преди 1 октомври 2021 г. и е положил изпит в съответствие с 8.2.2.7 от ADR. Компетентният орган трябва да издаде нов сертификат, валиден за период от пет години, считано от датата на изтичане на предишния сертификат.
Настоящото споразумение е валидно до 1 октомври 2021 г. за превоз на териториите на договарящите страни по ADR, които са подписали това споразумение.
Горното за Ваше сведение.
Към новини