За пълна функционалност е необходимо да влезете с акаунта си или да се регистрирате!
РегистриранеВход
Актуална новина
Към новини
Информация от ИААА
Промени при представянето и отчитането на разрешителните, който ще се прилагат от 11.01.2021 г.
Държави:България
12.01.2021 16:54
Във връзка с ограничения брой разрешителни от определени видове, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информира всички превозвачи относно следните промени при предоставянето и отчитането им, които ще се прилагат от 11.01.2021 година.

Арменските универсални разрешителни ще се предоставят на квотен принцип в началото на всеки месец на ГКПП Бургас ферибот – по 10 броя , ГКПП Капитан Андреево – по 30 броя и на ГКПП Лесово – по 10 броя. Резервации за тях ще могат да се правят във всички бюра за обслужване на превозвачите срещу задействан ТИР карнет или друг митнически документ и ЧМР удостоверяващи двустранния превоз между България и Армения. По реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари арменски универсални разрешителни няма да се предоставят.
Турските разрешителни от вида за/от трета страна ще се представят по реда на чл. 26 от Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари само на превозвачи, които нямат разпределени ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021г. Използваните разрешителни ще се отчитат в централно управление на ИААА в 14 дневен срок от получаването им. Разрешителните ще се предоставят по следният ред :
При транзитно преминаване през страната на регистрация към заявлението по чл. 26 от Наредба № 11 се прилагат задействани митнически документи и ЧМР. За отчитане на вече използвано разрешително се попълва заявление и към него се прилагат оригинал на разрешителното и резервационнен талон.
Когато не се преминава транзит през страната на регистрация към заявлението по чл. 26 от Наредба № 11 се прилага заявка за товар, която задължително е на български език и съдържа дата на товарене, дата на разтоварване, адрес на изпращач, адрес на получател, превозвач, регистрационен номер на превозното средство. За отчитане на вече използвано разрешително се попълва заявление и към него се прилагат оригинал на разрешителното, резервационнен талон, копия на ЧМР, ТИР карнет или друг задействан митнически документ доказващ извършения превоз.
На превозвачи, на които са разпределени ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2021 г. ще се предоставят турските разрешителни от вида за/от трета страна при задържан автомобил и неразрешен проблем с ЕКМТ/СЕМТ разрешително на ГКПП с Република Турция.
Към новини