За пълна функционалност е необходимо да влезете с акаунта си или да се регистрирате!
РегистриранеВход
Актуална новина
Към новини
Полезна информация
Белгийските съдилища са обявили за незаконна практиката на полицията на централноевропейската държава, която досега е обездвижвала камионите, за които са имали подозрения, че стават нередности при пл
Държави:Белгия
01.03.2019 09:34
Белгийската система за таксуване е в спор от влизането и през април 2016.

Количеството и разнообразието на откритите проблеми са релевантни. Засягат въпроси като правилното функциониране на бордовото устройство, изчисляването на таксите за изминат участък и фактурирането, връщането на устройствата или възстановяването на депозита, платен за получаване на устройството, когато не е инсталирано  в превозното средство."

В Белгия се извършват обездвижвания "всеки път, когато контролните агенти изискват плащането по пътищата на значителни суми, при предупреждение, че в противен случай автомобилът ще бъде обездвижен и документацията ще бъде задържана ".

Белгийските съдилища са обявили за незаконна практиката на полицията на централноевропейската държава, която досега е обездвижвала камионите, за  които са имали подозрения, че стават нередности при плащането на пътни такси.

Правосъдието счита, че „тази практика не е в рамките на политиката на отговорен контрол с гаранциите за справедлива процедура за санкциониране.


Източник: http://guretruck.com
Към новини