In order to use the full functionality of the site you need to register or log in
RegistrationLog in
Current news
To all news
CORONAVIRUS COVID - 19
БЕЛАРУС - Нова Резолюция относно мерките за предотвратяване на вноса и разпространението на инфекция, причинена от коронавирус COVID-19
Държави:Беларус
30.06.2020 22:40

На 29 юни Министерският съвет на Република Беларус издаде Резолюция № 372, с която се изменя Резолюция № 171 от 25 март 2020 г .; относно мерките за предотвратяване на вноса и разпространението на инфекция, причинена от коронавирус COVID-19; както и Резолюция № 311 от 25 май 2020 г. относно разполагането на навигационни устройства (печати).

По-специално, шофьорите в транзит вече не се искат да използват обозначени магистрали или да спират за почивка и зареждане с гориво в определените зони за почивка или бензиностанции или да излязат от Беларус, не по-късно от следващия ден, към датата на влизане. Вече не е необходимо шофьорите да използват навигационни пломби за транзит през територията на Беларус. Навигационните печати ще бъдат предлагани като алтернатива на митническия конвой в случаите, изисквани от законодателството.

Освен това шофьорите, които не са спазили горните изисквания, вече няма да бъдат искани да използват навигационни пломби за транзит през територията на Беларус. Навигационните печати ще бъдат предлагани като алтернатива на митническия конвой в случаите, изисквани от законодателството.

Резолюцията влиза в сила на 1 юли 2020 г.

Източник: офис на IRU Москва

To all news