За пълна функционалност е необходимо да влезете с акаунта си или да се регистрирате!
РегистриранеВход
Актуална новина
Към новини
Забрани за движение
ИТАЛИЯ - Тежките превозни средства, календарът за забрани на движение за 2022 г
Държави:Италия
14.01.2022 07:26
Предвидените в календара ограничения, които целят да осигурят по-добри условия за безопасност в периоди на засилен пътен трафик, се отнасят до превозни средства с маса над 7,5 тона, използвани за превоз на товари, извънредни или такива с извънредни товари и превозващи опасни товари.

От друга страна, не се прилагат определени видове превозни средства и транспорт, посочени в постановлението, като например средствата на пожарната за спешни намеси, военни и полицейски автомобили за сервизни нужди, превозните средства на Общините. използван за услугата сметоизвозване. В някои случаи разрешението за движение в забранени дни трябва да бъде издадено от префекта.

Прикачен:

Министерско постановление 506 от 14.12.2021г

Източник:https://www.mit.gov.it/
Към новини