За пълна функционалност е необходимо да влезете с акаунта си или да се регистрирате!
РегистриранеВход
Актуална новина
Към новини
Полезна информация
Европейски съюз. Страните одобриха реформата на директивата за евровинетката
Държави:България
20.11.2021 09:23
На 9 ноември Съветът на ЕС одобри по-строги и по-широки правила за пътни такси (Директива за евровинетката). Измененият закон включва нова схема, която отчита емисиите на CO 2 за намаляване на въглеродния отпечатък от транспорта в съответствие с европейския зелен курс и Парижкото споразумение.

Първата иновация се отнася до постепенния преход от система за таксуване, базирана на времето, към система за таксуване на пробег в основната TEN-T мрежа. Преходът трябва да се извърши в рамките на 8 години след влизането в сила на директивата. Въпреки това държавите-членки могат да продължат да прилагат винетки другаде в своята пътна мрежа.

Друго изключение от това правило се прилага за така наречените „оправдани случаи“ като слабо населени райони или ограничен участък от пътя.

Държавите-членки също така ще имат възможността да създадат комбинирана система за ценообразуване за тежки превозни средства, която съчетава елементи, базирани на разстояние и време, и два инструмента за вариации (нов, базиран на емисиите на CO 2 и съществуващ въз основа на EURO класове). Така при дизеловите превозни средства ситуацията ще бъде двойно отрицателна – колкото повече гориво изразходва един камион, толкова по-високи са начислените такси.

Твърди се, че системата позволява пълно прилагане на принципа „замърсителят плаща“, като същевременно предоставя на държавите-членки необходимата гъвкавост за разработване на свои собствени системи за ценообразуване на пътищата.

„Ще бъде въведен нов паневропейски инструмент за промяна на таксите за използване на инфраструктурата за тежкотоварни автомобили въз основа на емисиите на CO 2 . Вариациите ще се основават на съществуващите стандарти за CO 2 . Първоначално схемата ще се прилага само за най-големите камиони, но постепенно може да бъде разширена и до други видове тежкотоварни превозни средства ”, - извлечение от прессъобщението на Съвета на ЕС.

Следващата стъпка ще бъде одобрението на новата директива от Европейския парламент и след това публикуване в Официален вестник на Европейския съюз (OJEU). Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването, а държавите-членки ще имат 2 години, за да включат нейните разпоредби в националното си законодателство.

„В ЕС пътните такси са национален избор и държавите-членки могат да решат дали да ги въведат на тяхна територия или не. Въпреки това, ако все пак решат да наложат такса, те трябва да спазват определени общи правила, определени в директивата за евровинетката. Целта на това е да се гарантира, че събирането на пътни такси няма да дискриминира международния транспорт или да нарушава конкуренцията между транспортните компании“, извадка от прессъобщение на Съвета на ЕС.

Източник на информация: Logist.Today
Към новини