За пълна функционалност е необходимо да влезете с акаунта си или да се регистрирате!
РегистриранеВход
Актуална новина
Към новини
КОРОНАВИРУС COVID - 19
РУМЪНИЯ - Нови разпоредби за влизане
Държави:Румъния
12.10.2021 09:09
От 13 октомври (сряда) Румъния минава в т.нар. „червена зона“ за България. В съответствие с действащите разпоредби, от Румъния в България ще се допускат само лица, които:

са български граждани, лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства;
са граждани на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария и граждани на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и членове на техните семейства;
попадат в някоя от останалите категории лица, предвидени в т. 4.3 от Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г на министъра на здравеопазването.

Те ще се допускат на територията на България при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване, едновременно с отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди влизане в страната. Децата на възраст от 12 до 18 години се допускат с отрицателен резултат PCR тест, направен до 72 часа преди влизане в страната.

Хората, които при влизането си в страната покажат само един от документите, ще бъдат поставяни под карантина за срок от 10 дни. Тя може да отпадне, ако в рамките на 24 часа бъде представен отрицателен резултат от PCR тест.

Влизащите в страната български граждани, които не представят нито един от документите по т. 4.4 от Заповед № РД-01-733 се допускат на територията на страната и се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава.

Всички останали категории лица от Заповедта, които не представят валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване, могат да влязат в страната само с отрицателен PCR тест, направен до 72 часа и да останат под карантина за срок от 10 дни. Децата на възраст от 12 до 18 години, за които не бъде представен отрицателен PCR тест, проведен до 72 часа преди влизане в страната, се поставят под карантина за срок от 10 дни.

На територията на България се допускат, без да е необходимо да представят документи за COVID-19 (независимо откъде пристигат), категориите лица, изброени в т. 5 от Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, в т.ч. водачи и стюарди на автобуси, извършващи международен превоз на пътници, водачи на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки при влизане на територията на Република България и др.

Източник: Българо-румънска търговско-промишлена палата
Към новини