За пълна функционалност е необходимо да влезете с акаунта си или да се регистрирате!
РегистриранеВход
Актуална новина
Към новини
Информация от МВР
Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 09.00 часа на 20.11.2020 г.
Държави:България
20.11.2020 09:01
Редът и условията за влизане, излизане, транзитиране и престой в Република България се извършват съгласно Заповед № РД-01-547/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването, свързана с извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 на министерския съвет на Република България. https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/09/30/zapoved__rd-01-547-30092020_g.pdf

За пътуващите към Германия: Информирайте се на този линк https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete дали попадате във високорискова зона и спазвайте следните правила:
http://publicmvr.mvr.bg/gdgp

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 09.00 часа на 20.11.2020 г.

На границата с Република Гърция:

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Във връзка с усложнената обстановка от COVID-19, от 21 до 5 часа гръцките гранични власти няма да пропускат през ГКПП "Промахон" на влизане в Гърция чужди граждани с леки автомобили и автобуси. Товарните автомобили ще преминават без промяна, както досега.

През ГКПП "Илинден" - "Ексохи" се пропускат само товарни автомобили с един водач след представяне на QR код.

На влизане в Гърция през ГКПП "Маказа" могат да преминават гръцки граждани и чужди граждани с гръцки разрешителни за пребиваване с QR код, получен не по-късно от 24 часа преди влизането в Гърция и отрицателен PCR тест, направен не по-късно от 72 часа от времето на пътуване и преведен на гръцки или английски език. Тези граждани няма да се пропускат от 23 ч. до 7 ч. в двете посоки.
Водачи на товарни автомобили до 3,5 тона, извършващи международен превоз на стоки и товари през ГКПП „Маказа“, се допускат за влизане в Гърция с QR код по всяко време на денонощието.

През ГКПП "Капитан Петко войвода"- "Орменион" гръцките гранични власти пропускат само товарни автомобили.
През ГКПП "Ивайловград" - "Кипринос" и ГКПП "Златоград" не се пропускат в двете посоки никакви превозни средства.

На границата с Румъния:

Трафикът е интензивен на ГКПП Русе и ГКПП Видин на изход за товарни автомобили.
От 00:00 часа на 03.11.2020 г. влизащите на територията на Румъния от България, независимо от гражданството, трябва да представят документ с отрицателен резултат на PCR тест, направен не по-късно от 48 часа. Влизащите в Румъния, които не предоставят такъв документ, се поставят под карантина за 14 дни на посочено от тях място за пребиваване. За транзитно преминаване без PCR тест ще бъдат допускани лица, притежаващи документи за пребиваване в друга държава-членка на Европейския съюз, които ще напуснат територията на страната до 24 часа. Ограничението не се отнася за транспортен персонал, ангажиран с превоз на пътници, товари и стоки, официални длъжностни лица, погранични работници, медицински специалисти, участници в международни спортни и културни събития, пътуващи с цел обучение.

Временно е преустановено от румънска страна преминаването на хора и автомобили на граничните пунктове, съпределни на българските "Кайнарджа" и "Крушари". Транзитните товарни автомобили могат да преминат българо-румънската граница само през ГКПП "Русе" и ГКПП "Видин". Товарните автомобили, които превозват стоки от и за Румъния, може да преминават и през останалите функциониращи пунктове на българо-румънската граница.

На границата с Република Сърбия:

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Българските граждани, които влизат на територията на Сърбия, трябва да представят задължително отрицателен PCR-тест, не по-стар от 48 часа, издаден от национална референтна лаборатория. Ако преминават транзитно, могат да влязат в страната без да притежават отрицателен тест.

На границата с Република Северна Македония:

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
Българските граждани могат да пътуват до Република Северна Македония без ограничения.

На границата с Република Турция:

На ГКПП Лесово трафикът е интензивен за товарни автомобили на изход.На останалите ГКПП трафикът е нормален в двете посоки.

Повече информация за ограничения при пътуване в чужбина може да се получи от МВнР: https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/24736
и телефони +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56;


The traffic on 20.11.2020 at 9.00 a.m. at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with the Republic of Serbia:
The traffic is normal at all border crossing points.
Bulgarian citizens entering the territgory of Serbie must submit a negative PCR-test for the presence of the SARS-CoV-2 virus, not older than 48 hours, issued by a national reference laboratory. If they are in transit, they can enter the country without a negative test.

On the border with Romania:
Тhe traffic is intensive at BCP Ruse and BCP Vidin on exit for trucks.
The Romanian Ministry of Transport together with the Ministry of Interior have determined passage corridors through the territory of Romania for trucks travelling in transit towards Moldova and Ukraine.They may enter the territory of Romania from Bulgaria through the joint border crossing point Ruse-Giurgiu.

On the border with the Republic of North Macedonia:
Тhe traffic is normal at all border crossing points.
Bulgarian citizens can travel to the Republic of North Macedonia without restrictions.

On the border with the Republic of Greece :
Тhe traffic is normal at all border crossing points.
BCP "Makaza"-"Nimfea" and BCP "Kapitan Petko Vojvoda" will NOT operate from 23:00 till 07:00 for persons and cars. BCP Ivajlovgrad and BCP "Zlatograd" are closed. BCP "Kapitan Petko Vojvoda" and BCP "Ilinden" is open for TRUCKS.

On the border with the Republic of Turkey:
Тhe traffic is intensive at BCP Lesovo for trucks on exit.
Bulgarian citizens can entry the Republic ot Turkey without restrictions.
Към новини