In order to use the full functionality of the site you need to register or log in
RegistrationLog in
Current transport news
News topics
News
Забрани за движение
Италия - забрана за шофиране по магистрала A22 Brenner от Щерцинг до държавната граница на Brenner на 3 октомври 2020 г.
Държави:Австрия, Италия
01.10.2020 08:40

На 3 октомври 2020 г. от 00:00 ч. До 15:00 ч. На магистрала A22 на Бренер има забрана за движение на север, от Sterzing до държавната граница на Brenner, за всички превозни средства за товарен транспорт с общо тегло над 7,5 тона. Тази забрана за управление се прилага за пътувания, чиято дестинация е Германия или трябва да ...

Read the whole news ...
Пакет за мобилност
Разпоредби на пакета за мобилност на ЕС и перспективите за тяхното прилагане към превозвачи от трети страни извън ЕС
Държави:Европейски съюз
01.10.2020 08:38

На 31 юли 2020 г. Официален вестник на Европейския съюз (L 249) публикува документите (правните актове), включени в така наречения пакет за мобилност и предназначени да регулират международния автомобилен транспорт на територията на страните от Европейския съюз (ЕС).

Пакетът за мобилност ...

Read the whole news ...
Полезна информация
Намаление на глоби за пътни нарушения - скоро по закон, но и при определени условия
Държави:България
26.09.2020 12:14

Нарушителите да сключват споразумения с наказващия орган за по-ниски глоби. Санкции въобще да не се налагат при маловажни нарушения, а извършителите им да се разминават само с писмени предупреждения. Това предвиждат поправки в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които ...

Read the whole news ...